Zarząd oraz kierownictwo

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

Stanisław Syguła – Prezes Zarządu Izby;
Lidia Buczek – Zastępca Prezesa Zarządu Izby;
Zygmunt Grzesiak – Zastępca Prezesa Zarządu Izby;
Bogusław Miazek – Zastępca Prezesa Zarządu Izby;
Tadeusz Jassa- Członek Zarządu;
Grzegorz Rospędowski – Członek Zarządu;
Jacek Kasprzak – Członek Zarządu;
Sylwester Kaczmarek – Członek Zarządu;
Włodzimierz Chudek – Członek Zarządu.

Kierownictwo Izby

Adam Paprocki – Dyrektor Izby;
Piotr Cegielski – Z-ca Dyrektora Izby;
Ewa Jaroszewska – Główna Księgowa;
Małgorzata Gryglewska – Kierownik Zespołu Oświaty Zawodowej i Promocji Gospodarczej;
Anna Błaszczyk – Kierownik Zespołu Samorządowo – Administracyjnego

Odsluchaj tekst